Sleepboot Atalanta

Welkom op deze site!

Varend Erfgoed

Motorsleepboot Atalanta is ingeschreven onder nummer 1595 in het RVEN (Register Varend Erfgoed Nederland).